این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Department of Soil Science,
Isfahan Univ. of Technology.
Isfahan 84156-93111,  Iran

Tel. +98 31 33913477
Fax +98 31 33913471

soilcong15@of.iut.ac.ir
http://soilcong15.iut.ac.ir

Home > Conference Topic
.: Conference Topic

The Main Topics are including:
  • Soil Biology and BioTechnology
  • Sustainable Soil Management
  • Soil Physics and Conservation
  • Soil Water Plant Relationship
  • Contamination in Soil and Water
  • Chemistry and Chemichal Properties of Soil
  • Soil Genesis and Clasification
  • Economy,Soicial Behavior for Conserving Soil
  • Law and Regulations Regarding Soil