این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا برای ثبت نام در کنگره باید هزینه ای پرداخت کرد؟
خیر – ثبت نام در سایت کنگره هزینه ندارد. چنانچه مقاله شما در کنگره مورد پذیرش قرار گیرد و یا در صورتیکه تمایل داشته باشید به عنوان شرکت کننده آزاد (بدون ارائه مقاله) در کنگره شرکت نمایید، باید هزینه شرکت در کنگره و سایر هزینه های جانبی مانند غذا و اسکان را بپردازید.