این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1منظور از عبارت "رد مقاله" برای مقاله¬هایی که یک بار‎ ارسال شده‎اند و مجددا به نویسنده بازگشت داده شده‎اند، چیست؟
مقاله هایی که طبق فرمت کنگره تدوین نشده باشند، به نویسنده اصلی مقاله بازگشت داده می‎شوند تا پس از انجام اصلاحات لازم، مجددا فایل مقاله برای دبیرخانه کنگره ارسال گردد.