این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعضای کمیته علمی

کمیته علمی پانزدهمین کنگره علوم خاک متشکل از 47 نفر از اساتید و صاحبنظران رشته خاکشناسی است

کمیته علمی پانزدهمین کنگره علوم خاک متشکل از 47 نفر از اساتید و صاحب نظران رشته خاکشناسی از موسسات تحقیقات خاک و آب سراسر کشور از جمله موسسه تحقیقات آب و خاک تهران، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، مرکز تحقیقات پنبه کشور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و دانشگاه های کشور مانند دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه و سایر موارد می باشد، که به بررسی مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره خواهند پرداخت و بر اساس نظر داوران درباره هر مقاله، در مورد نحوه ارائه و پذیرش نهایی مقالات تصمیم گیری خواهند نمود. همچنین اعضای محترم کمیته علمی به بررسی و تأیید نهایی کارگاه های آموزشی پیشنهاد شده توسط کنگره و تعیین سخنرانان کلیدی نشست های تخصصی کنگره می پردازند.


بازگشت1396/04/14
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !