این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
Home > معرفی همایش
.: معرفی همایش

معرفی کنگره

خاک به عنوان مامن و ماوای کليه موجودات زنده کره زمين در هر کشور نيازمند توجه، محافظت و مديريت ويژه ای می باشد و در اين راستاست که بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می تواند حل گردد. ايران ما اگرچه دارای وسعت نسبتا زيادی است ولی بيش از حدود 10 درصد از خاک آن قابل کشت مطلوب نيست و از طرفی قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک می طلبد که برای انجام فعاليت های کشاورزی و تولید محصول برنامه ريزی های منحصر به فردی روی اين خاک انجام پذيرد تا بتواند حتی المقدور غذای مردم را تامين نمايد، چرا که تولیدات کشاورزی برای حفظ استقلال کشور یک اولویت اجتناب ناپذیر است. مشکلاتی مانند موضوع گرم شدن گلخانه ای و کاهش نزولات جوی و معضلات کنونی کشورهای همسايه مزيد بر علت بوده و باعث بروز تخريب های بيش از پيش خاک گرديده و مشکلاتی را مانند ريزگردها فراهم نموده است که بايستی در يک نشست علمی و همه جانبه مورد مداقه قرار گيرد. جامع‌نگری و همگرایی بخش‌های علمی و اجرایی کشور در زمينه های محيط زيست مخصوصا خاک، از طریق گفتمان تخصصی در همایش های علمی میسراست و اين می‌تواند منجر به ارائه راهکارهای مطمئن، دقیق و پایدار برای مواجه با چالش های مبتلا به جهانی و مخصوصا کشور ما باشد.

با تاسی از لطف و عنایت حضرت باریتعالی، دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علوم خاک ایران و مشارکت تمام متخصصان بخش خاک کشور، پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران را با هدف بررسی مشکلات و بحران های خاکی کشور و بستر سازی برای ارایه راهکار های اجرایی برگزار می‌کند. کنگره شامل همایش های مستقل، نشست های تخصصی بخش های علمی و ارائه مقالات و ميزگردها، نمایشگاه ها، کارگاه های علمی- اجرائی- حرفه ای، فعاليت های هنری و بازدیدهای علمی- تفریحی، مسابقات دانشجوئی و برگزاری مجمع عمومی انجمن علوم خاک ایران می‌باشد.

اهداف و محورهای کنگره:

گرد هم آوری متخصصين جهت ارائه مقالات و تبادل نظر پيرامون يافته ای جديد علمی-پژوهشی

ارائه دغدعه های مرتبطين با خاک و مسئولين اجرائی کشور

ارائه فناوریهای نوین اخير خاکشناسی در قالب کارگاههای آموزشی 

برنامه های اوليه کنگره: (برای موارد زير میتوانيد پيشنهاد بدهيد)

الف) ارائه مقالات کليدی و عمومی

ب) بررسی دغدغه های خاکشناسان (فارغ التحصیلان، موسسات و دانشگاهها)

ج) کارگاههای آموزشی

د) گردشهای علمی

ر) مسابقات دانشجویی